Till Sveriges Regering

Brev , Meddelanden Edit

Till Sveriges Regering

Justitie – och migrationsminister, statsråd, Morgan Johansson

Beträffande de nya svenska asylreglerna

Vi vill berätta – och det är så vi vill framföra detta

Som alla vet och känner till; trycket på Migrationsverket i Sverige och de flesta EU länderna har varit enormt stort sedan augusti 2015. I många av dessa länder uppstod panik på grund av enöverraskande stor flyktingvåg. Fastän det hela tiden byggdes höga och kraftiga murar och stängsel med taggtråd i vissa länder såsom; Grekland, Turkiet, Makedonien m.f. med anledning av gränskontrollernas effekter kring flera länder, fortsätter flyktingar ändå anlända till europeiska länder men i betydligt färre mängder.
Vad är anledningen till att lämna dessa länder utan stöd? Vi förstår att; terrorismen, inbördeskonflikterna, inbördeskrigen, de brutala slakterna av religiösa och etniska grupper samt förföljelse med sekteristiskt våld och ovisshet i framtiden, miljöförstöring etc. har orsakat att behövande människor söker en boplats med tak över huvudet för att kunna överleva.
I Sverige som i alla tider varit sett som ett generöst land som i alla tider har hjälpt flyktingar att kunna komma in och bosätta sig i ett tryggt land, hör man att, Riksdagen röstade den 21 juni, för att regeringens proposition med förslag om att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen trädde i kraft 20 juli.” Varför kan man göra så?
Enligt dessa tillfälliga asylregler, ska mer än åttiotusen av de asylsökande som kommit till Sverige år 2015 utvisas till sina hemländer. När de som får avslag på sina asylansökningar, uppstår följande. De måste de lämna sina LMA kort till Migrationsverket. De måste lämna sina boplatser till Migrationsverket. För de flesta av dessa stackare och utsatta människor, så har de inte rätt att få vård mer, de får inte heller någon dagersättning och inte heller andra sociala bistående tjänster eftersom de saknar LMA kort. Det är en historisk försämring av flyktingars rättigheter i Sverige och inom Europa.
Ni, som minister har sagt att om tre år kommer Sverige att minska sin asylmottagning betydligt mer. De som lämnade in sina asylansökningar efter 24 november 2015, vad händer med dessa? Om de blir beviljade, får de tillfälliga tre års uppehållstillstånd? De som behöver hjälp att få ett tillfälligt uppehållstillstånd som ska gälla i bara tretton månader. De flesta av sådana asylsökande får inte använda sin rätt till anknytningsförhållandets regler.
I en intervju utförd av TT, berättade Dan Eliasson att ca hälften av asylsökande som kom till Sverige förra året, kommer att utvisas från Sverige. Han berättade vidare att statens syn på asylmottagning nu är politisk och vi fokuserar på detta politiskt. Som jag känner till denna bedömning, vill jag säga att, denna påstående är en motsats av Sveriges grundläggande asylmottagnings regler och normer. Jag har inte hört talas om att denna asyllag nu är politisk. Jag tycker att Sveriges asylmottagning har varit juridiskt korrekt eftersom asylrätten är en grundläggande lag i Sverige såväl som i Världen genom internationella avtal. Detta är en humanistpolitik.
Enligt Human Right Watchs publicerade rapporter, har över 11 000 flyktingar drunknat bara det senare året. Över flera miljoner flyktingar som är instängda och har ett förskräckligt och odrägligt liv inom Syriens, Turkiets, Greklands gränser. Jag menar inte att Sverige ska försöka ta in så många flyktingar som helst. Det är framför allt EU:s länder som ska hitta rimliga och humana regler och lösningar. Sverige bör vara en välbefinnande initiativtagare vilket kan ha en viktig roll som problemlösare.
Asylmottagnings problem är just nu väldigt komplicerade. Väntetiden för asylutredningar är väldigt lång. De flesta asylsökande som bor på flyktinganläggningar, asylboende, hos olika familjehem, Migrationsverkets boplatser etc. är väldigt trötta och besvikna. Dessa människor väntar på besked, bostad, saknar jobb, utbildning och blir ständigt förnedrade osv. De hör och lyssnar på hur olika asylboende blivit nerbrända av rasister och högerextremister. De är rädda när det blir deras tur. På grund av dessa obehagliga posttraumatiska händelser, vill en del återvända till sina fördärvade länder. Man ser och hör av rasisterna att flyktingar är extra belastningar och skuldbeläggningar till samhället och därför ska dem slängas ut. Därför vill en del återvända till helvete (sina länder) fastän de har mycket traumatiska tragedier i sin historia.
Största antal asylsökande är flyktingar som kommer från Syrien och plötsligt har hamnat i Sverige och i andra EU-länder. Hela världen vet och har bekräftar att nästan hela Syrien är ruinerat på grund av regimanhängare, militärer och extrema religiösa terrorister som har fördärvat landet och det är totalt omöjligt att överleva där. Jag tycker inte att någon flykting vill återvända dit igen.

Andra asylsökande grupper är Afghaner

Enligt svenska ambassadören i Kabul och övriga Europa samt Amnestys bedömning av
EU-kommissionens uppfattning är att det inte finns någon säker plats i Afghanistan.
EU-kommissionen bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan blir allt värre. Amnesty International anser att ingen region i Afghanistan är säker och situationen blir allt mer
väldigt osäker.
Det förekom en nyhet att i samarbete med svensk polis och myndigheterna i Afghanistan, har man öppnat ett kontor i Kabul med ändamål att hjälpa afghanska flyktingar att återvända till Afghanistan. I samma veva publicerades det en intervju med Sveriges ambassadör att han alltid är inomhus i svenska ambassadens byggnad och på grund av hotbilden i staden vill ambassadören inte komma ut och han tillbringar hela sin tid i Sveriges ambassadbyggnad.
Som ordförande för föreningen Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige och uppdrag av föreningens styrelse skriver jag detta brev till dig, Statsråd Morgan Johannson.
Vår förening har jobbat många år för att återupprätta asylsökandes rättigheter och informerar ständigt deras skyldigheter i detta samhälle. Jag har hela tiden försökt att integrera mig och föreningens medlemmar i svenska samhälle. Vi i vår förening, och jag som representant tycker at vi har varit broar som har försökt koppla nyanlända asylsökande svenskar till samhället. Som en röst för vår förening kan jag se och känna att det är skillnad mellan svenska asyllagen nu och förr.
Vi anser att trots alla svårigheter, allt brister, olika åsikter och synpunkter beträffande hur Sverige ska ta hand om flyktingar och vilka lagar och krav ska övervaka den här asylpolitiken, har Sverige fortfarande en mycket hög kapacitet för att ta emot mera flyktingar. Dessa dagars inskränkta beslutanderätt i samband med att vara hårdhänt mot flyktingar, underminerar Sveriges tidigare goda rykte. Sverige har mer kapacitet och denna kapacitet ska användas potentiellt i riktning mot en mer human, mänsklig och generös asylpolitik.

Högaktningsfullt
Iranska Flykting Rådet Sverige

Abdollah Asadi

Ordförande för IFRS
2016-07-26

augusti 10, 2018

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *