Kort rapport om mötet med Abdolah Asady om asylsökandes läge.

På fredagen den 26 oktober deltog Abdullah Asadi på inbjudan från den iranska flyktingförbundet i Stockholm i en tre timmars dialogmöte med asylsökande i samband med en ny situation och en förändring av flyktingstatus och förklarar situationen i detalj.   Vid samma möte begärde ett stort antal asylsökande enskild rådgivning och Abdullah Asadi, söndagen den […]

Read More Kort rapport om mötet med Abdolah Asady om asylsökandes läge.
november 6, 2018