Kort rapport om mötet med Abdolah Asady om asylsökandes läge.

På fredagen den 26 oktober deltog Abdullah Asadi på inbjudan från den iranska flyktingförbundet i Stockholm i en tre timmars dialogmöte med asylsökande i samband med en ny situation och en förändring av flyktingstatus och förklarar situationen i detalj.   Vid samma möte begärde ett stort antal asylsökande enskild rådgivning och Abdullah Asadi, söndagen den […]

Read More Kort rapport om mötet med Abdolah Asady om asylsökandes läge.
november 6, 2018

Susan Saberis tal i 8: mars

Kära vänner! Under de senaste hundra åren har kvinnor i stora delar av världen firat 8: mars, år efter år. Tack vare kvinnorätts rörelses kamp för jämställdhet har vi tagit stora steg framåt. Men det är mycket kvar, speciellt i de religionsstyrda länder där det råder ett statligt kvinnoförtryck där exempelvis kvinnan på papper och […]

Read More Susan Saberis tal i 8: mars
mars 13, 2018