om oss

Människor vill engagera sig och behöver gemenskap


Vad gör
IFRS

IFRS är en ideell och internationell förening. Det vill säga föreningen har aktiviteter i flera städer i Sverige och i en del andra länder i hela världen.
Föreningen bildades den första juni 1990. IFRS är en partipolitisk och en religiöst obunden organisation. En väldigt kort berättelse om föreningens verksamhet och syfte ges här:

Först en sammanfattning

Vi samlar invandrare och flyktingar i en sammanslutning som aktivt arbetar för spridning av kultur och information. Föreningens styrelse planerar och anordnar olika seminarier, utbildningar, välgörande projekt och kulturella arrangemang såsom konstutställningar och fester, där medlemmarnas behov och intresse sätts i fokus. Vi värnar om de mänskliga rättigheterna för alla i vårt samhälle. Vi gör det möjligt för våra medlemmar att må bättre
tillsammans, som syftar till våra medlemmars samhällsetablering till jobb och bra familjerelationer.

Vi står för detta i vår förening    

IFRS kämpar mot hedersrelaterade attityder och kulturer, ger information och råd till kvinnor och unga flickor.

Vid vårt sektionsarbete för kvinnor fokuseras det på att genom informativa metoder bekämpa de urgamla patriarkala värderingarna och de attityder som hindrar kvinnor att komma in i samhället som en egen självständig medborgare och få rätt till sitt eget liv.

Föreningen ger individuell rådgivning gällande familjeproblem, vilket omfattar problem mellan män och kvinnor, ungdomar med sina föräldrar samt HBTQ flickor och pojkar som inte är accepterade av sina föräldrar och sina manliga syskon.

IFRS arbete riktas särskilt mot det hedersrelaterade våldet som drabbar både kvinnor och unga män i nära relationer och jobbar för att underlätta integrationen för dessa drabbade i det svenska samhället.

IFRS Kvinnosektion hjälper i allmänhet invandrarkvinnor genom att informera dem om deras rättigheter och skyldigheter för att underlätta för dem att anpassa sig till och bli integrerade i det nya landet.

IFRS Kvinnosektion har kontakt med många iranska kvinnor från olika grupper; Nyanlända och asylsökande kvinnor, arbetande kvinnor, nyanlända som har kommit till Sverige genom familjeanknytning. Vi hjälper också kvinnor som har familjeproblem, unga flickor från familjer med hedersrelaterade värderingar, lesbiska unga flickor, arbetslösa och ensamma kvinnor

Föreningen anordnar aktiviteter som har med utvecklingen av våra medlemmar att göra.
Det kan röra sig om barn och ungdomars aktiviteter såsom idrotts- och fritidsaktiviteter, t.ex. fotbolls-, handbolls- och bordtennisaktiviteter, m.m. Andra aktiviteter kan komma ifråga om medlemmarna så önskar.

Föreningen underlättar villkoren för de iranska flyktingar som söker asyl genom att erbjuda dem juridisk och praktisk hjälp. Vi upplyser iranska invandrare och flyktingar om deras rättigheter och skyldigheter gällande lagar och bestämmelser.
Föreningen anordnar veckoträffar i de städer där IFRS har lokaler, såsom i Göteborg, Malmö och Stockholm. I andra städer brukar föreningens medlemmar samlas hemma hos någon medlem eller lånar där lokaler från andra samarbetsorganisationer för att utföra sina viktiga engagemang och planera verksamheten. Vi är övertygade om att denna typ av möten ökar samhörigheten i föreningen. Denna verksamhet har varit en stor framgång och medfört välbehövliga möten. Vi kommer att fortsätta med det.

Vi verkar för en allmän utveckling av resurser som finns inom gruppen för mer aktivt deltagande i det svenska samhället och utbildar medlemmarna för att kunna klara sig i samhället och arbetslivet.

Föreningens målsättning är att prioritera full anpassning och integration. Föreningens största engagemang är att dess medlemmar som befinner sig i ett sekulärt samhälle, ska få ett stöd från föreningens sida, som vi ger till den enskilde medlemmen för att klara sig fullt ut. Vi menar inte bara stöd på det sociala planet utan även ett viktigt stöd som hjälper medlemmen till ett arbete.

IFRS är öppen för medlemskap för varje fysisk och juridisk person som godtar och vill verka för föreningens ändamål och dess stadgar.

Föreningen anordnar seminarier och informationsträffar med de ansvariga i kommunen och från arbetsförmedlingen och även med politiker för att förse medlemmarna med information om det arbetsmarknadspolitiska läget. Föreningen stärker sammanhållningen och solidariteten bland medlemmarna.

Vi har bestämt att kämpa ännu hårdare med vår målsättning och satsa mer på utbildning och kunskapsspridning, för att höja kunskapsnivån om våld i nära relationer.

 

Vi verkar för att det ska förbjudas i lag, att använda slöja som huvudbonad för barn och tonåringar som inte uppnått myndig ålder.

Vi verkar för att kvinnlig könsstympning ska förbjudas i lag. Föräldrar, vuxna eller anhöriga som utför och tvingar sina döttrar till detta omänskliga våld, ska räknas som brottslingar och frihetsberövade gärningsmän. När barn uppnått myndig ålder får de själv bestämma över sin egen kropp. Innan myndig ålder ska barnen skyddas mot övergrepp.

 

Barn växer upp i familjen och samhället enligt etablerade seder, traditioner och regler och lär sig automatiskt att acceptera dessa idéer som livets normer.

Föreningen har radiosändningar flera timmar i veckan i ett flertal städer inom Sverige med en öppen linje för allmän debatt i ämnen som är dagsaktuella. Föreningen ger regelbundet ut samhällsinformation i form av en månadstidning och veckoblad på persiska, svenska och engelska.

IFRS sänder TV program i satellit, ”NEGAH E SHOMA”. Denna TV kanal är väldigt populär bland iranier och persisktalande, inte bara i Iran utan i hela Världen.
Föreningen genomför studiecirklar för kunskapsutveckling i samarbete med olika samarbetsorganisationer.

Vi ber om ditt stöd till vår individ- och samhällsbyggande verksamhet:


Ditt stöd till IFRS är ovärderligt. Tack till Dig som skänker oss bidrag.

Välkommen till oss med dina frågor och funderingar.